New York city

3. června 2009 v 19:14 | Bibi
New York City (oficiálně The City of New York, v běžném užívání jen New York) je nejlidnatější město Spojených států a jeho metropolitní oblast patří mezi nejlidnatější na světě. Město bylo založeno Nizozemci v roce 1625 a od roku 1790 je největším městem Spojených států. New York byl také prvním hlavním městem Spojených států po přijetí Ústavy.[1]V současnosti je jedním ze světových center obchodu a finančnictví. New York má také celosvětový vliv v oblasti médií, politiky, vzdělání, zábavy, umění, módy a reklamy. Je i ohniskem mezinárodních vztahů a diplomacie, neboť se zde nachází sídlo Organizace spojených národů.
New York tvoří pět čtvrtí: The Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens a Staten Island. S více než 8,2 miliony obyvateli žijícími na ploše 789 km2 je New York zároveň nejhustěji zalidněným městem Spojených států.

Kulturní význam New Yorku

Mnoho místních památek je známo po celém světě. Socha svobody zdravila miliony imigrantů, kteří připlouvali do Spojených států na přelomu 19. a 20. století. Wall Street, sídlo burzy na dolním Manhattanu, je od druhé světové války nejvýznamnějším světovým finančním centrem. Pro město jsou charakteristické mrakodrapy patřící mezi nejvyšší v zemi, například Empire State Building, Chrysler Building a dříve World Trade Center.
New York je považován za místo zrodu mnoha kulturních hnutí, například harlemské renesance v literatuře a výtvarném umění, abstraktního expresionismu (známého také jako Newyorská škola) v malířství, hip hopu,[5] punku,[6]salsy a Tin Pan Alley v hudbě. Kulturním centrem města je v současnosti Broadway.


V roce 2005 se v New Yorku mluvilo přibližně 170 jazyky a 36 % obyvatel se narodilo mimo Spojené státy.[7]8 New Yorku se díky čilému nočnímu životu někdy přezdívá Město, které nikdy nespí. Dalšími přezdívkami jsou Velké jablko a Gotham.[9]

Historie

Dolní Manhattan v roce 1660. Sever není nahoře, ale vpravo.

Oblast byla v době objevu Evropany v roce 1524[10] obydlena asi 5000 indiány z kmene Lenape. Objevitelem byl Giovanni da Verrazzano, italský cestovatel ve službách francouzské koruny, který místo nazval Nouvelle Angoulême.[11] První evropskou osadu pod názvem Nieuw Amsterdam založili Nizozemci na jižním cípu Manhattanu v roce 1614 za účelem obchodu s kožešinami. Vůdce nizozemských kolonií Peter Minuit koupil Manhattan od kmene Lenape v roce 1626 za 60 guldenů (dnes již vyvrácená legenda říká, že Manhattan byl koupen za skleněné korálky v hodnotě 24 dolarů).[12][13] V roce 1664 dobyli město Angličané a přejmenovali jej na New York na počest Jakuba II , knížete z Yorku a Albany.[14] Na konci druhé anglo-nizozemské války získali Nizozemci kontrolu nad indonéským ostrovem Run, který byl v té době mnohem významnější, a Angličané si výměnou mohli ponechat kontrolu nad New Yorkem. Do roku 1700 klesla populace kmene Lenape na 200 osob.[10]
Význam New Yorku jako přístavu pod britskou vládou rostl. V roce 1754 byla chartou vydanou Jiřím II. založena na dolním Manhattanu Columbijská univerzita, v té době pod jménem Kings's College.[15] Během Americké války za nezávislost se ve městě odehrála série bitev známých pod názvem Newyorská kampaň. V roce 1789 se v New Yorku sešel Kongres a první prezident George Washington byl inaugurován v budově Federal Hall na Wall Street.[16] V roce 1790 předstihl New York Filadelfii jako největší město Spojených států.

Mulberry Street, cca. 1900
19. století pro město znamenalo příliv imigrantů a stálý rozvoj. Vizionářský plán rozvoje z roku 1811 navrhoval rozšířit síť ulic po celém Manhattanu. V roce 1819 byl otevřen Erijský kanál, který propojil newyorský přístav se zemědělskými oblastmi na severu země.[17] Místní politiku ovládla Tammany Hall, politické uskupení uvnitř Demokratické strany kontrolované irskými imigranty.[18 Někteří členové obchodnické aristokracie prosazovali zřízení Ústředního parku, který nakonec vznikl v roce 1857. Na Manhattanu i v Brooklynu žila výrazná svobodná černá menšina. Otroctví v New Yorku existovalo do roku 1827, ale během 30. let se z New Yorku stalo jedno z center abolicionismu.
Hněv nad odvody do občanské války (1861-1865) vedl roku 1863 k sérii nepokojů, jež byla jedním z nejvýraznějších případů občanské neposlušnosti v historii USA.[19] V roce 1897 byla zformována moderní podoba New Yorku spojením Brooklynu (tehdy samostatného města), okresu New York (které tehdy obsahovalo části Bronxu), okresu Richmond a západní části okresu Queens.[20] K propojení města přispělo otevření metra v roce 1904.
Během první poloviny 20. století se město stalo světovým centrem průmyslu a obchodu. Bylo však postiženo několika tragédiemi. Roku 1904 shořel v úžině East River parník General Slocum, což si vyžádalo 1021 obětí. V roce 1911 vypukl požár firmy Triangle Shirtwaist Factory, kterému podlehlo 146 lidí, především šiček. Tato tragédie vedla k růstu odborů International Ladies' Garment Workers' Union a ke zvýšení bezpečnosti v továrnách.[21]

Střední Manhattan, 1932. Pohled z Rockefellerova centra.
Ve 20. letech byl New York hlavním cílem černého obyvatelstva během takzvané Velké migrace z jižanských států. V roce 1916 se New York stal domovem největší černošské komunity v Severní Americe. Černošský umělecký směr zvaný harlemská renesance kvetl v éře prohibice a obrovského ekonomického růstu, který se projevoval výstavbou pro New York charakteristických mrakodrapů. New York se v roce 1948 stal nejlidnatějším městem světa, když předstihl Londýn, který se na prvním místě držel déle než sto let. Během velké hospodářské krize byl roku 1934 starostou zvolen reformátor Fiorello LaGuardia, čímž byla ukončena osmdesátiletá nadvláda Tammany Hall.[22]
Veteráni druhé světové války a imigranti z Evropy se podíleli na poválečném rozvoji města, který symbolizovaly například řady domů v jižním Queensu. New Yorku získal po válce pozici globální metropole s Wall Streetem jako ekonomickým centrem světa, sídlem OSN jako centrem světové diplomacie a díky rozvoji abstraktního expresionismu se z New Yorku stalo i hlavním městem světové kultury.[23] V 60. letech postihly město ekonomické problémy, rasové napětí a růst kriminality, které dosáhly vrcholu v 70. letech.
Vzkříšení finančního sektoru v 80. letech pomohlo zlepšit městský rozpočet. V 90. letech došlo k uklidnění rasového napětí, k dramatickému snížení kriminality a k masovému přílivu imigrantů z Asie a Latinské Ameriky. Ekonomiku města začaly ovlivňovat nové obory, například informační technologie, a v roce 2000 dosáhl New York dle sčítání lidu největšího počtu obyvatel v historii.

Pohled na dolní Manhattan před útoky z 11. září.
Město bylo jedním z cílů útoků z 11. září 2001, když zde při zničení Světového obchodního centra zahynulo téměř 3000 lidí. V roce 2012 by na místě útoků měl být dokončen mrakodrap Freed
Tower.[24]

Životní prostředí


Část Central Parku
Hromadná doprava je v New Yorku využívána nejvíce v celých Spojených státech. Spotřeba benzínu je na úrovni, na jaké byl celostátní průměr ve 20. letech .[34] Díky používání hromadné dopravy bylo v roce 2006 v New Yorku ušetřeno 7 miliard litrů benzínu, což je polovina benzínu ušetřeného díky používání hromadné dopravy v celých Spojených státech.[35] Díky vysokému zalidnění, nízkému využívání automobilů a vysokému využívání hromadné dopravy je New York jedním z energeticky nejefektivnějších měst ve Spojených státech.[36] Průměrné emise skleníkových plynů v přepočtu na jednoho obyvatele města dosahují 7,1 tunu v porovnání s celostátním průměrem 24,5 tuny.[37] V New Yorku je vyprodukováno pouze jedno procento skleníkových plynů vyprodukovaných v celých Spojených státech,[37] ačkoliv zde žije 2,7% obyvatel Spojených států. Průměrný obyvatel New Yorku spotřebuje jen polovinu elektrické energie v porovnání s průměrným obyvatelem San Francisca a čtvrtinu v porovnání s průměrným obyvatelem Dallasu.[38]
Vedení města se v posledních letech zaměřilo na snižování dopadů na životní prostředí. Vysoká míra znečištění vedla k rozšíření astmatu a dalších nemocí dýchacího ústrojí mezi obyvateli města.[39] Politikou města je kupovat do svých budov energeticky efektivní vybavení.[40] New York také vlastní nejvíce autobusů na zemní plyn a s hybridními motory v celých Spojených státech a také se zde objevily jedny z prvních taxíků s hybridním pohonem.[41] Město bylo jedním ze žalobců v přelomovém sporu u Nejvyššího soudu Spojených států Massachusetts v. Environment
Protection Agency, kterým byla EPA donucena regulovat vypouštění skleníkových plynů. New York je také také světovým lídrem v budování energeticky efektivních kancelářských budov, jejichž typickým zástupcem je Hearst Tower.[42]
Pitnou vodu získává New York z Catskill Mountains.[43] Tato voda je natolik kvalitní, že nevyžaduje další chemické úpravy před distribucí spotřebitelům, což je možno jen v dalších čtyřech velkých amerických městech.


Pohled na střední Manhattan z Empire State Building

[editovat] Architektura


Řadové domy postavené v 19. století v Brooklynu
Charakteristickým znakem New Yorku je nesmírné množství mrakodrapů, především pak na Manhattanu. V New Yorku se nalézá asi 5600 mrakodrapů a 48 z nich má přes 200 m, což je nejvíce na světě.[44] Nejvyšší počet mrakodrapů na světě, ať už kancelářských nebo obytných, je dán především vysokou hustotou zalidnění, omezenou rozlohou dostupných pozemků a tudíž jejich vysokou cenou.[45]
V New Yorku se nacházejí výrazné budovy mnoha architektonických stylů. Woolworth Building (1913) postavená v novogotickém stylu s masivními prvky gotické architektury, které jsou rozpoznatelné z ulice, která je o desítky metrů níže. Zákon z roku 1916 omezil výšku mrakodrapů v závislosti na velikosti stavební parcely, aby sluneční svit dosáhl na ulice.[46] Typickým zástupcem stylu Art Deco je Chrysler Building (1930) se svou charakteristickou zužující se špičkou. Mnozí architekti a historici považují Chrysler Building za architektonicky nejhodnotnější mrakodrap ve městě. Mezinárodní styl reprezentuje Seagram Building (1957). Condé Nast Building (2000) je zástupcem energeticky efektivních budov.[42]

Typický Newyorský obytný dům
Pro obytné oblasti jsou typické honosné řadové domy postavené z hnědého pískovce, ale i omšelé bytové domy postavené v období nejvštšího rozvoje města mezi lety 1870 a 1930.[47] Nejpoužívanějšími stavebními materiály jsou od velkého požáru v roce 1835 kámen a cihly.[48] Stavební materiály nebyly jako v případě Paříže těženy přímo z podloží města, ale byly dováženy z různých vzdálených kamenolomů a tudíž mají odlišné odstíny.[49] Specifkem New Yorku je velké množství dřevěných vodních nádrží umístěných na střechách. Jejich instalace byla vyždována u budov majících přes šest pater, aby mohl být omezen tlak vody ve vodovodech, které by vysokým tlakem mohly být poškozeny.[50] Ve 20. letech se do módy dostalo bydlení v domech v odlehlých oblastech města vybudovaných na základě idejí hnutí Garden city movement, například na Jackson Heights v Queensu, které se staly dostupnými díky výstavbě metra.[51]


Doprava


Železniční staniceGrand Central Terminal
Hromadná dopravaje v New Yorku přvažující formou dopravy.Přibližně jedna třetina amerických uživatelů hromadné dopravy a třetiny uživatelů železnice žijí v New Yorku a okolních předměstích.Ve zbytku země naopak pro dojíždění do práce používá 90% obyvatel automobily.New York je jediným městem Spojených států, kde většina domácností nevlastní automobil. Na Manhattanu jej nevlastní 75% obyvatel, zatímco celostátní průměr je jen 8%.Průměrný obyvatel New Yorku stráví dojížděním do práce jeden týden v roce, tedy 38,4 minuty denně, což je nejvíce z velkých amerických měst.

TWA Flight Center Building na letištiJohn F. Kennedy International
Newyorské metroje největším systémem metra na světě co do počtu stanic, kterých je 468. Ročně metro přepraví 1,5 miliardy cestujících, což je třetí největší počet na světěNewyorské metro je unikátní tím, že většina linek je v provozu 24 hodin denně, což kontrastuje slondýnským
,pařížskýmčitokijskýmmetrem, které jsou v noci uzavřeny.
Verrzano-Narrows Bridgeje nedelšívisutý mostve Spojených státech,Hollandův tunelbyl prvním mechanicky odvětrávaným tunelem určeným pro automobily na světě.Ve městě je provozováno asi 12000 charakteristických žlutých taxíků,Roosevelt Islandje s Manhattanem spojenlanovkoua manhattn je s dalšími místy uvnitř i mimo hranice města spojen trajekty.

Newyorské metromá nejvíce stanic na světě a ročně přepraví 1,5 miliardy cestujících.
New York má největší flotilu autobusů ve Spojených státech.Železniční síť spojující předměstské oblasti ve státech New York, New Jersey aConnecticutmá více než 250 stanic a 20 linek.V New Yorku se nachází dvě nejrušnější železniční stanice Spojených států,Grand Central TerminalaPennsylvania Station.
Do New Yorku směřuje nejvíce pasažérů mezinárodních leteckých linek v rámci Spojených států.V oblasti fungují tři velká letiště,John F. Kennedy International,Newark Liberty InternationalaLaGuardiaa plánuje se rozšířeníStewart International Airport, poblížNewburghu. Tato tři letiště v roce 2005 využilo asi 100 milionů cestujících a vzdušný prostor nad New Yorkem tak byl nejhustější ve Spojených státech.Přibližně čtvrtina Američanů, kteří letěli v roce 2005 do zahraničí, využila letiště JFK a Newark.
Díky masivnímu využívání hromadné dopravy, více než 120000 cyklistůma mnoha pěším je New York energeticky nejefektivnějším velkým městem ve Spojených státech.Zatímco ve Spojených státech je pěší chůze a jízda na kole využívána jako forma dopravy v 8% případů, v New Yorku to je 21%.
New York má také síť dálnic, které spojují město s New Jersey,Westchester County,Long Islandem a Connecticutem. Tyto dálnice využívají k dojíždění miliony obyvatel a jsou zde tudíž běžné dopravní zácpy, především během dopravní špičky.George Washington Bridgeje považován za jeden z nejvytíženějších mostů na světa
Pro Manhattan je charakteristické dělení ulic na streets vedoucí z východu na západ a avenues vedoucí ze severu na jih. Mnoho newyorských ulic je celosvětově známo, napříkladFifth Avenues luxusními obchody,Wall Streetjako sídlo burzi,neboBroadwayjako sídlo muzikálových divadel.


Soubor:NYC Montage 7.jpg 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 dypsi k dypsi k | 9. června 2009 v 22:35 | Reagovat

new york-SUPER!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama